Қужаттар тізімі

  1. Аттестат немесе күәлік түпнұсқасы
  2. ҰБТ сертификаты
  3. Медициналық анықтама (форма 075-у 063-егу картасы)
  4. 3х4 сүрет 6 дана
  5. Өтініш